Fediverse

Pokusy s vytvorením štandardov pre sociálne sieťovanie a automatizované zdieľanie obsahu má dlhú históriu a je reakciou na postupujúce uväzňovanie internetového obsahu v súkromných korporátnych silách a oplotených záhradách, so všetkými obmedzeniami, ktoré to prináša:

  • nevlastníte obsah, ktorý ste vytvorili,
  • účet vám môžu kedykoľvek zablokovať a zrušiť,
  • keď za používanie neplatíte, nie ste zákazník, ale tovar, s ktorým sa obchoduje.

Veľký rozruch vyvolal v roku 2010 štart projektu Diaspora, ktorý mal ambíciu stať sa otvorenou alternatívou k centralizovaným sociálnym sietiam a dal si za cieľ spochybniť stav, že by mala v internete dominovať jedna najsilnejšia sociálna sieť. Diaspora má otvorený zdrojový kód a tvorí ju sieť vzájomne prepojených nezávisle prevádzkovaných serverov. Na začiatku si vyberiete, na ktorom serveri si vytvoríte účet, alebo si môžete spojazdniť vlastnú inštanciu, ale potom môžete používať celú sieť nezávisle na tom, kde máte účet vytvorený.

Ďalším významným hráčom vo svete federatívnych sociálnych sietí je Mastodon. Do širšieho povedomia sa dostal najmä po tom, ako podnikateľ Elon Musk prevzal sociálnu sieť Twitter a začal podnikať kroky, ktoré vzbudili rozruch a obavy používateľov tejto siete.

Pre federatívne decentralizované sieťovanie existuje viacero protokolov a formátov na prenos dát. V súčasnosti najpopulárnejší protokol je ActivityPub, stavia na skúsenostiach staršieho štandardu OStatus a je vyvíjaný a podporovaný organizáciou World Wide Web Consortium (W3C). Súhrn všetkých protokolov a aplikácií federatívneho sociálneho sieťovania tvorí Fediverse.


Zverejnené

v

autor:

Tags: