Matrix

V súčasnosti existuje veľké množstvo komunikačných platforiem na posielanie instantných správ a na hlasové a obrazové hovory v reálnom čase. Veľkými slabinami väčšiny komunikátorov je ich neprepojenosť, závislosť na jedinom prevádzkovateľovi a nedostatočná zabezpečenosť komunikácie voči sledovaniu a odpočúvaniu. Matrix je otvorený protokol, ktorého cieľom je vyriešiť tieto spomínané neduhy. Umožňuje vytvárať inidividuálne a skupinové konverzácie – textové, hlasové a obrazové. Má federatívnu štruktúru, to znamená že existuje veľké množstvo verejne dostupných serverov, ktokoľvek si môže zriadiť svoj vlastný server a všetky servery si vedia medzi sebou odovzdávať správy. Veľkou vychytávkou je možnosť usporiadavať konverzácie (miestnosti) do tzv. priestorov. Priestor je kontajner pre konverzačné miestnosti, ktorý môže v sebe obsahovať ďalšie vnorené priestory, podobne ako je usporiadaná adresárová štruktúra na disku. Tieto priestory môžu byť zdieľané medzi členmi priestoru, ale tiež je možné vytvárať si súkromné priestory, v ktorých je možné usporiadať si existujúce zdieľané a verejné konverzácie do vlastnej osobnej štruktúry. Konverzácie sú voliteľne koncovo šifrované a úroveň prístupu k jednotlivým uzlom je nastaviteľná. Každý používateľ, každý priestor a každá miestnosť môžu mať verejne prístupný identifikátor, z ktorého je možné vytvoriť štandardnú URL adresu. Matrix je navrhnutý dostatočne univerzálne na to, aby dokázal nahradiť e-mail, četovacie aplikácie, audio-video-konferenčné aplikácie, a pri troche vôle aj aplikácie pre osobné ukladanie poznámok.

Jednou z dôležitých vlastností je holonická architektúra, ktorá umožňuje vytvárať prepojenia a presahy medzi komunikačnými miestnosťami a priestormi navzájom. Tá istá miestnosť sa môže objavovať zároveň vo viacerých priestoroch prevádzkovaných rôznymi inak od seba oddelenými skupinami používateľov.

Pre Matrix existuje viacero klientských aplikácií. Vlajkovou loďou medzi nimi je Element, ktorý je dostupný v mobilnej, desktopovej a webovej podobe. Ďalšie klientské aplikácie sa nachádzajú v tomto zozname.

Odkazy

Články o Matrixe na slovenskom a českom internete


Zverejnené

v

autor:

Tags: