O čom to tu je

Webové sídlo Témy tvorivo vzniklo z potreby vysvetliť určité pojmy vo vzťahu k iným súvisiacim pojmom. Formát blogu na toto nie je dostačujúci, pretože lineárna chronologická štruktúra článkov blogu neumožňuje zasadzovať veci do kontextu a uprednostňuje časovú prioritu ­­– najnovšie informácie na vrchu, staršie postupne miznú z dosahu a upadajú do zabudnutia. Nelineárna sieťová štruktúra naopak umožňuje poukázať na vzťahy medzi prvkami, takže uzly s väčším počtom väzieb sú v sieti vzťahov významnejšie – nezávisle na ich veku.