Tvorba komunity

Americký psychiater Morgan Scott Peck na základe pozorovania zmapoval psychologickú teóriu o štyroch etapách duchovného rozvoja, ktorými si prechádzajú jednotlivci, páry aj spoločenstvá.

  • Pseudo-komunita: Povrchná úroveň komunikácie, kde sa snažíme byť milí, príjemní a podporovať pocit bezpečia, ale skrývame svoje odlišnosti a emócie.
  • Chaos: Naše odlišnosti sa stávajú viditeľnými, no snažíme sa ich riešiť tlačením na druhých a bojom o moc, namiesto toho by sme sa však mali zamerať na svoje osobné príbehy a prijať svoje emócie.
  • Prázdnota: Cieľom je vyjadriť všetko, čo je v nás, a nechať to úplne vyprázdniť. Takto môžeme skutočne vnímať ostatných, porozumieť im a cítiť sa s nimi prepojení.
  • Komunita: Úroveň prepojenia a komunikácie, kde sa cítime hlboko prepojení s ostatnými, prijatí a bezpeční. Odlišnosti sú vnímané ako dary a obvyklým prežívaným stavom je pocit jednoty.

Morgan Scott Peck túto teóriu prvý krát predstavil v knihe The Road Less Traveled (v českom preklade vyšla pod názvom Nevyšlapanou cestou) a podrobnejšie ju rozpísal v knihe The Different Drum (v českom preklade V jiném rytmu).

Externé odkazy

Informácie

Organizácie a workshopy


Zverejnené

v

autor:

Tags: