Holón

Holón je samostatným celkom, ktorý je zároveň súčasťou iného väčšieho celku. Holóny môžu tvoriť fraktálové štruktúry rastúcej komplexity. Dizajn založený na týchto princípoch nazývame holonická architektúra. Príkladom holónu je živá bunka, ktorá obsahuje organely, ale zároveň sama tvorí orgány komplexného viacbunkového organizmu. V oblasti spoločenského usporiadania je možné za holón považovať rodinu, ktorá je súčasťou obce, tá je súčasťou národného štátu, ktorý je súčasťou federácie štátov, a tak ďalej.

Koncepcia holónu je dôležitá pre pochopenie komplexity a vzájomnej závislosti rôznych systémov, ktoré tvoria náš svet. Umožňuje nám vidieť, ako sa jednotlivé časti spájajú do väčších celkov a ako tieto celky zároveň ovplyvňujú ich jednotlivé súčasti.

Termín prvý krát použil Arthur Koestler v diele „The Ghost in the Machine“ (1967). Slovo „holón“ je spojením gréckeho slova „holos“ (ὅλος), ktoré znamená celok, a prípony -on (resp. -ón), ktorá znamená časť (príklady: protón, neutrón).

Externé odkazy

  • Holón v slovenskej Wikipédii

Zverejnené

v

autor:

Tags: