Nenásilná komunikácia

Nenásilná komunikácia (NVC) je komunikačný rámec určený na podporu empatie, porozumenia a súcitu v medziľudských vzťahoch. Zdôrazňuje štyri kľúčové zložky: pozorovanie, pocity, potreby a požiadavky. Cieľom NVC je vytvoriť harmonickejší a efektívnejší spôsob vzťahov s druhými, a to jasným vyjadrením pozorovaní bez posudzovania, identifikovaním a zdieľaním pocitov, rozpoznaním základných potrieb alebo hodnôt, ktoré tieto pocity vyvolávajú, a vznesením konkrétnych, uskutočniteľných požiadaviek. Tento prístup pomáha nielen riešiť konflikty a nedorozumenia, ale podporuje aj hlbšie a pevnejšie vzťahy postavené na základe vzájomného rešpektu a empatie. Metódu vyvinul Marshall Rosenberg.

Externé odkazy

Informácie

Organizácie a kurzy


Zverejnené

v

autor:

Tags: