PodHUBie

Sieť pre podporu miestnych iniciatív pre rozvoj medziľudských vzťahov. Základná miestna bunka sa nazýva hub a prepojené huby tvoria podhubie. Cieľom každého hubu je poskytovanie podpory a pocitu bezpečia pre jej členov. PodHUBie v roku 2023 pripravuje pravidelné osobné stretnutia približne raz za mesiac. Metódy, s ktorými PodHUBie pracuje, sú postavené na poznatkoch nenásilnej komunikácie M. B. Rosenberga a procesu tvorby komunity M. S. Pecka. PodHUBie nemá vlastnú oficiálnu informačnú webstránku, ktorá by poskytla základné informácie o jej fungovaní, ale má vlastnú sociálnu sieť, cez ktorú je možné spojiť sa s tvorcami PodHUBia, a v nej sa nachádza zárodok budúcej informačnej webovej stránky.

Externé odkazy


Zverejnené

v

autor:

Tags: